Ιστορικο

 

1985: ---Ίδρυση του καλλιτεχνικού χυτηρίου από τον Βασίλειο Καπαρό , στον Αγιο Στέφανο Αττικής. Σκοπός η χύτευση αγαλμάτων με την μέθοδο του χαμένου κεριού , χρησιμοποιώντας την σχεδόν όπως την εφάρμοζαν στην αρχαιότητα.

1990: ---Μετεγκατάσταση σε νέο χώρο στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου , λόγο ανάγκης μεγαλύτερου χώρου εργασίας.

2006: ---Στην εταιρεία μπαίνει ο Νικόλαος Καπαρός , γιός του Βασίλη Καπαρού.

2007: ---Μετεγκατάσταση σε νέο ιδιόκτητο χώρο στην περιοχή της Ριτσώνας και σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία " ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. ". Αλλαγή του παλιού τρόπου χύτευσης και εφαρμογή νέων εξελιγμένων τεχνολογιών στην χύτευση γλυπτών με την μέθοδο του χαμένου κεριού.

2008:__Σύμβαση ανάθεσης έργου μεταξύ του Βασιλείου Καπαρού και της Ανωτάτης σχολής Καλών Τεχνών.
Ανάθεση ευθύνης για το συντονισμό και τη συνεπικουρία των φοιτητών του τομέα γλυπτικής κατά την χρήση εξοπλίσμου χύτευσης χάλκινων γλυπτών.

2009: ---Είσοδος στην χύτευση ακριβείας και εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής , στη χύτευση καλλιτεχνικών έργων.

2010: ---Εφαρμογή χύτευσης σε άμμο (πατητό) , για καλλιτεχνικά έργα.

2013: ---Gallery επιχειρηματικά δώρα.

.

--------

.